Övervakning av temperaturen vid hemleverans

Seemoto erbjuder omfattande och skalbara 24/7-övervakningslösningar för hemleveranser till detaljhandeln. Seemoto Den IoT-systembaserade lösningen uppfyller följande lagstadgade krav för övervakning: EN 12830, GDP, GMP och FDA cfr 21 part 11. 

Kontaktförsäljning
Seemoto TS logger

Seemoto TS logger. 

Seemoto IoT-system >>

Minimerade kostnader med maximerade fördelar


24/7 och helautomatisk drift


Skalbar lösning enligt övervakningsbehov


Lösning för övervakning av temperaturen vid leveranser till hemmet i detaljhandeln

Övervakning av matens temperatur vid hemleverans
Med det trådlösa övervakningssystemet Seemoto är det möjligt att genomföra temperaturövervakning för hemleverans av mat. Beroende på behoven kan antingen provbaserad övervakning eller en heltäckande övervakningslösning genomföras, där varje levererad försändelse övervakas.

Seemoto erbjuder olika alternativ för övervakning av temperatur (och luftfuktighet). T.ex. loggare med manuell start/stopp-knapp för mätning eller helautomatiska system som automatiskt genererar tidsstämplar för avgång/ankomst baserat på information om sensorns placering. Det är också möjligt att kombinera temperaturdata från Seemoto med avgångs- och ankomsttidsstämplar som genereras av andra system, t.ex. kundens ERP-system.

Seemoto System

Seemoto består av trådlösa sensorenheter som övervakar sin omgivning och skickar de insamlade uppgifterna via gateways som vidarebefordrar dem till molntjänsten Seemoto . De vanligaste övervakningsparametrarna är temperatur och relativ luftfuktighet, men även andra parametrar har införts. Tillgång till realtids- och historikdata ges via en webbläsare med intuitivt användargränssnitt och mångsidiga rapporter.

Seemoto_IoT_System
Läs mer

STANDARDKOMPATIBLA


Uppfyller lagstadgade krav på övervakning.


EN12830, GDP, GMP och FDA cfr 21 part 11

LÄTT ATT ANVÄNDA


Installera på några minuter och visa rapporter där det behövs - med bärbara datorer, surfplattor och mobiler.


Bärbar och skalbar vid behov, även installerade system


Helt automatiserad drift med exakta, fabrikskalibrerade sensorer


Arkivering och lagring av data - 5 år som standard

ALERT


Varningar via e-post och/eller SMS

Inbyggd process för hantering av varningar och varningsrapporter (hantering av undantag)

Uppdatering av rapporter och dataloggning i direktsändning

Mäter var 5:e minut (konfigurerbar variabel upp till mätning en gång per minut).
Kontaktförsäljning